Huizermaatweg 600
1276LN, Huizen
0640362946

Praktisch

Aanmelding: U kunt zich via het aanmeldformulier , via de mail of telefonisch aanmelden. Na aanmelding zal ik altijd eerst telefonisch contact met u opnemen. In dit eerste telefonische contact zal ik met u bespreken of het voor u zinvol is om intakegesprekken in te plannen. Aan dit eerste telefoon gesprek zijn nog geen kosten verbonden. In het intaketraject kijken we samen wat er speelt en of een psychotherapeutische behandeling of coaching zinvol voor u is.


Wachttijd: De wachttijd tussen uw aanmelding en het eerste telefonische gesprek is maximaal één week. Na het intaketraject kan een eventuele behandeling direct straten.


Kosten: Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan (een deel van) de kosten die u maakt voor uw behandeling worden vergoed. Om een behandeling vergoed te kunnen krijgen, is een geldige verwijzing van uw (huis)arts of medisch specialist nodig. Bij voorkeur regelt u deze verwijzing voordat u een afspraak maakt bij mijn praktijk.


Tarieven: Voor de geldende psychotherapie tarieven verwijs ik naar de Nederlandse Zorgautoriteit voor G-GGZ. Ik hanteer het maximum tarief.


Vergoedingen: Voor de vergoedingen die u van de zorgverzekeringen kunt krijgen verwijs ik u naar de website van de LVVP.


Facturering: De rekening voor de therapie wordt pas uitgeschreven aan het einde van de behandeling of na het verstrijken van een jaar. Houd er rekening mee dat het zelf te betalen bedrag na een jaar aanzienlijk kan zijn. Vraag vooraf aan de verzekeraar of en voor welk percentage deze de therapie bij mij wil vergoeden, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Een restitutiepolis geeft in de meeste gevallen de beste vergoeding.


Coaching: De zorgverzekeraar vergoedt coaching vrijwel nooit. Voor coaching zijn ook geen tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ik breng u voor coaching een tarief van 130 euro per 45 minuten in rekening. Deze kosten worden maandelijks aan u gefactureerd.