Huizermaatweg 600
1276LN, Huizen
0640362946

Over mijMijn naam is Anne Sanders. Ik ben sinds 1997 werkzaam in de GGZ en heb mij na mijn opleiding klinische psychologie verder gespecialiseerd tot GZ-Psycholoog en Psychotherapeut. Momenteel werk ik, naast mijn eigen praktijk, bij GGZ Centraal als individueel- en groepspsychotherapeut en behandelcoördinator. Ik ben geschoold in onderstaande theoretische referentiekaders:


Inzicht gevende psychotherapie heeft het doel om u bewust te maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken. Uw verleden zal in deze therapievorm ook aan bod komen, aangezien gedrag en zelfbeeld vaak sterk bepaald worden door de ervaringen met ouders en verzorgers. Ook de relatie met de therapeut is een belangrijk onderdeel van de therapie.


Cliëntgeoriënteerde psychotherapie is een therapievorm die u stimuleert om ontdekkingen over uzelf te doen. Reflectie in uw gevoel en gedrag en de confrontatie ermee staan centraal. Deze therapievorm heeft tot doel u te laten ervaren wie u bent, wat u wilt en wat u belemmert in het leven.


Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin het menselijk gedrag en denken, in wisselwerking met omgevingsfactoren, centraal staat. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. In de loop van ons leven hebben we veel gedrag aangeleerd. Iemand die psychische problemen heeft, kan leren anders te denken en/of dingen anders aan te pakken dan voorheen. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het opheffen van concrete problemen, belemmerende gevoelens en negatieve denkbeelden.


Inzicht gevende groepstherapie is een therapievorm waarbij meerdere deelnemers betrokken zijn. Tijdens de zittingen bespreken de groepsleden allerlei dingen met elkaar onder begeleiding van de psychotherapeut. Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet alleen de cliënt en de psychotherapeut maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden. Daarbij kunnen gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid ontstaan. Die gevoelens staan centraal in de therapie.


Ik sta ingeschreven in het register voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) als psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). U kunt het register raadplegen via www.bigregister.nl


BIG-registratienummers:

Psychotherapeut: 79912364416

GZ-psycholoog: 59912364425


Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)


AGB-code praktijk: 94063108

AGB-code persoonlijk: 94015747